Komisia rozhodcov
BJ-KR-2018/2019-0013
ÚS KR zo dňa 31.10.2018
1. KR prekontrolovala a vyhodnotila zápisy PR (pozorovateľ rozhodcov) z víkendových stretnutí. 2. KR obsadila R a DZ na stretnutia hrané dňa 11.11.2018. 3. KR vykonala pohovor s R - Milanom Harčarom.
Rozhodnutie: BJ-KR-2018/2019-0013
Dátum zaevidovania: 31.10.2018 15:18
Stav: Nové