Komisia rozhodcov
BJ-KR-2017/2018-0024
ÚS KR zo dňa 12.06.2018
1. KR prekontrolovala a vyhodnotila zápisy PR (pozorovateľ rozhodcov) z víkendových stretnutí.
Rozhodnutie: BJ-KR-2017/2018-0024
Dátum zaevidovania: 12.06.2018 16:24
Stav: Nové