Komisia rozhodcov
BJ-KR-2017/2018-0023
ÚS KR zo dňa 5.6.2018
1. KR prekontrolovala a vyhodnotila zápisy PR (pozorovateľ rozhodcov) z víkendových stretnutí. 2. KR obsadila R a DS na stretnutia hrané dňa 16. - 17.6.2018.
Rozhodnutie: BJ-KR-2017/2018-0023
Dátum zaevidovania: 05.06.2018 15:58
Stav: Nové