Komisia rozhodcov
BJ-KR-2017/2018-0022
ÚS KR zo dňa 29.5.2018
1. KR prekontrolovala a vyhodnotila zápisy PR (pozorovateľ rozhodcov) z víkendových stretnutí. 2. KR obsadila R a DS na stretnutia hrané dňa 9. - 10.6.2018.
Rozhodnutie: BJ-KR-2017/2018-0022
Dátum zaevidovania: 29.05.2018 15:38
Stav: Nové