Komisia rozhodcov
BJ-KR-2017/2018-0021
ÚS KR zo dňa 22.5.2018
1. KR prekontrolovala a vyhodnotila zápisy PR (pozorovateľ rozhodcov) z víkendových stretnutí. 2. KR obsadila R a DS na stretnutia hrané dňa 2. - 3.6.2018. 3. KR vykonala pohovor s R, AR1 a DZ zo stretnutia VI. Ligy dospelých Hertník - Beloveža. KR na základe zistených nedostatkov pristúpila k OOD pre R a DZ s účinnosťou od 28. 05. 2018.
Rozhodnutie: BJ-KR-2017/2018-0021
Dátum zaevidovania: 22.05.2018 14:24
Stav: Nové