Komisia rozhodcov
BJ-KR-2017/2018-0017
ÚS KR zo dňa 24.4.2018
1. KR prekontrolovala a vyhodnotila zápisy PR (pozorovateľ rozhodcov) z víkendových stretnutí. 2. KR obsadila R a DS na stretnutia hrané dňa 5. -6.5.2018 a 8.5.2018.
Rozhodnutie: BJ-KR-2017/2018-0017
Dátum zaevidovania: 24.04.2018 15:40
Stav: Nové