Komisia rozhodcov
BJ-KR-2017/2018-0015
ÚS KR zo dňa 10.04.2018
1. KR prekontrolovala a vyhodnotila zápisy PR (pozorovateľ rozhodcov) z víkendových stretnutí. 2. KR upozorňuje PR, že zápisy zo stretnutí treba doručiť na zväz vždy v utorok do 16.00 hod, aj v prípade št. sviatkov. Ak štátny sviatok pripadne na utorok, zasadnutie KR bude v stredu, takže zápisy len v tomto prípade treba doručiť do stredy 16.00 hod. 3. KR upozorňuje R, že zápisy zo stretnutí (aj u mládeže) si uchovávajú do konca sezóny u seba. V prípade potreby ho treba zväzu predložiť. 4. KR obsadila R a DZ na stretnutia hrané dňa 21. -22.4.2018 5. KR berie na vedomie podnet TJ Družstevník Koprivnica, podnetu vyhovuje + 5€ 6. KR berie na vedomie podnet TJ Javorina Malcov, podnetu vyhovuje + 10€ 7. KR žiada videozáznam zo stretnutia 6. liga dospelí 16. kolo Malcov - Osikov
Rozhodnutie: BJ-KR-2017/2018-0015
Dátum zaevidovania: 10.04.2018 13:33
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Vetovanie rozhodcu Duboveckého 10 EUR 10.04.2018 14:16
Vetovanie rozhodcu Polča Richard 5 EUR 10.04.2018 14:17