Komisia rozhodcov
BJ-KR-2017/2018-0012
ÚS KR zo dňa 31.10.2017
1. KR upozorňuje R a DZ, že od 1.6.2017 sú platné nové Pravidla futbalu SFZ. Nové pravidla futbalu nájdete na stránke ObFZ. 2. KR prekontrolovala a vyhodnotila zápisy PR (pozorovateľ rozhodcov) z víkendových stretnutí.
Rozhodnutie: BJ-KR-2017/2018-0012
Dátum zaevidovania: 31.10.2017 15:05
Stav: Nové