Komisia rozhodcov
BJ-KR-2017/2018-0011
ÚS KR zo dňa 24.10.2017
1. KR upozorňuje R a DZ, že od 1.6.2017 sú platné nové Pravidla futbalu SFZ. Nové pravidla futbalu nájdete na stránke ObFZ. 2. KR prekontrolovala a vyhodnotila zápisy PR (pozorovateľ rozhodcov) z víkendových stretnutí. 3. KR obsadila R a DZ na stretnutia hrané dňa 4. - 5.11.2017
Rozhodnutie: BJ-KR-2017/2018-0011
Dátum zaevidovania: 24.10.2017 15:20
Stav: Nové