Komisia rozhodcov
BJ-KR-2017/2018-0010
ÚS KR zo dňa 17.10.2017
1. KR upozorňuje R a DZ, že od 1.6.2017 sú platné nové Pravidla futbalu SFZ. Nové pravidla futbalu nájdete na stránke ObFZ. 2. KR prekontrolovala a vyhodnotila zápisy PR (pozorovateľ rozhodcov) z víkendových stretnutí. 3. KR obsadila R a DZ na stretnutia hrané dňa 28. - 29.10.2017 4. KR dáva do pozornosti DK družstvo dospelých OcFK Marhaň, za nedodanie videozáznamu zo stretnutia dospelých 10. kolo Marhaň - Porúbka.
Rozhodnutie: BJ-KR-2017/2018-0010
Dátum zaevidovania: 17.10.2017 15:42
Stav: Nové