Športovo-technická komisia
BJ-STK-2018/2019-0017
ÚS ŠTK zo dňa 13.12.2018
1. ŠTK oznamuje nasledovné organizovanie halových turnajov Kategória žiaci, dňa 9.2.2019 od 8.00 h. (sobota) v ŠH Mier – prihlášku podať cez ISSF ako podanie na ŠTK. Podanie zadať do 1.2.2019. Kategória dorast, dňa 3.3.2019 od 8.00 h. (nedeľa) v ŠH Mier – prihlášku podať cez ISSF ako podanie na ŠTK. Podanie zadať do 22.2.2019. Kategória dospelí, dňa 17.2.2019 od 8.00 h. (nedeľa) v ŠH Mier - prihlášku podať cez ISSF ako podanie na ŠTK. Podanie zadať do 8.2.2019. Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2018/2019-0017
Dátum zaevidovania: 13.12.2018 19:30
Stav: Nové