Športovo-technická komisia
BJ-STK-2018/2019-0015
ÚS ŠTK zo dňa 6.11.2018
1. ŠTK schvaľuje výsledky odohraných stretnutí. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2018/2019-0015
Dátum zaevidovania: 06.11.2018 00:00
Stav: Nové