Športovo-technická komisia
BJ-STK-2018/2019-0014
ÚS ŠTK zo dňa 31.10.2018
1. ŠTK schvaľuje výsledky odohraných stretnutí. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2018/2019-0014
Dátum zaevidovania: 31.10.2018 18:45
Stav: Nové