Športovo-technická komisia
BJ-STK-2018/2019-0002
ÚS ŠTK zo dňa 7.8.2018
1. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia VII. ligy dospelí, 1. kolo Fričkovce – Nižný Tvarožec. Stretnutie sa odohrá dňa 8.9.2018 o 15:30 h. /sobota/ (vzájomná dohoda klubov) + 10 EUR Fričkovce. 2. ŠTK schvaľuje výsledky odohraných stretnutí. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2018/2019-0002
Dátum zaevidovania: 07.08.2018 17:37
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Zmena ÚHČ stretnutia 1.kola - Fričkovce - Nižný Tvarožec. 10 EUR 07.08.2018 17:38