Športovo-technická komisia
BJ-STK-2017/2018-0029
ÚS ŠTK zo dňa 29.5.2018
1. ŠTK na základe stanoviska KR nariaďuje odohrať stretnutie VI. Ligy 25. kolo Porúbka - Zborov, dňa 10.6.2018 o 14:00 h. 2. ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva žiakov TJ Družstevník Koprivnica z nadstavbovej súťaže III. ligy žiaci U15 - o majstra okresu. Na základe odhlásenia družstva žiakov TJ Družstevník Koprivnica ŠTK vykonala nové prežrebovanie III. ligy žiakov U15 – o majstra okresu. ŠTK dáva do pozornosti DK družstvo TJ Družstevník Koprivnica. + 5 EUR Koprivnica. 3. ŠTK na základe námietky TJ PD Mier Poliakovce zo dňa 28.5.2018 k štartu hráča TJ Busov Nižný Tvarožec Miroslava Babeja, RP: 1290248 v stretnutí 15. kola VII. ligy dospelých a na základe zistených skutočností kontumuje stretnutie 15. kola VII. ligy dospelých Nižný Tvarožec – Poliakovce 0:3 kont. (neoprávnený štart hráča). ŠTK dáva do pozornosti DK – hráča FK Nižný Tvarožec Miroslav Babej, RP:1290248, kapitána FK Nižný Tvarožec Stanislav Bomba, RP: 1140589 a vedúceho FK Nižný Tvarožec Jozef Karniš, nar.: 28.1.1963. + 10 EUR Poliakovce. 4. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia Prípravky U10, 10. kolo Stuľany - Koprivnica. Stretnutie sa odohrá dňa 1.6.2018 o 17:00 h. (vzájomná dohoda klubov). + 5 EUR Koprivnica. 5. ŠTK schvaľuje výsledky odohraných stretnutí. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2017/2018-0029
Dátum zaevidovania: 29.05.2018 20:42
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Prejednanie podanie na ŠTK - odhlásenie družstvo žiakov U15 z nadstavbovej časti súťaže o majstra okresu. 5 EUR 29.05.2018 20:44
Námietka voči štartu hráča. Stretnutie VII. ligy Nižný Tvarožec - Poliakovce. 10 EUR 29.05.2018 20:45
Zmena UHČ stretnutia Prípravky U10, 10. kolo Stuľany - Koprivnica. 5 EUR 29.05.2018 20:46