Športovo-technická komisia
BJ-STK-2017/2018-0028
ÚS ŠTK zo dňa 22.5.2018
1. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia Prípravky U10, 10. kolo Partizán Bardejov - Dubinné. Stretnutie sa odohrá dňa 25.5.2018 o 16:00 h. (vzájomná dohoda klubov). + 5 EUR Partizán Bardejov. 2. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia Prípravky U10, 9. kolo Dubinné - Stuľany. Stretnutie sa odohrá dňa 2.6.2018 o 15:30 h. (vzájomná dohoda klubov). + 5 EUR Dubinné. 3. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia VI. Liga dospelí, 25. kolo Malcov - Kurima. Stretnutie sa odohrá dňa 10.6.2018 o 14:00 h. (vzájomná dohoda klubov). Malcov bez poplatku. 4. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia IV. Liga dorast, 18. kolo Bartošovce - Lopúchov. Stretnutie sa odohrá dňa 26.5.2018 o 10:30 h. (vzájomná dohoda klubov). + 5 EUR Lopúchov. 5. ŠTK na základe stanoviska KR nariaďuje odohrať stretnutie VI. Ligy 24. kolo Kľušov - Šiba, dňa 3.6.2018 o 14:00 h. 6. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia VI. Liga dospelí, 26. kolo Smilno - Stuľany. Stretnutie sa odohrá dňa 17.6.2018 o 13:30 h. (vzájomná dohoda klubov). Smilno bez poplatku. 7. ŠTK oznamuje, že vykonala vyžrebovanie nadstavbovej časti súťaže v III. Lige žiakov U15. 8. ŠTK schvaľuje výsledky odohraných stretnutí. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2017/2018-0028
Dátum zaevidovania: 22.05.2018 14:20
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Zmena ÚHČ prípravka U10 Bardejov - Dubinné. 5 EUR 22.05.2018 14:21
Zmena ÚHČ Prípravka U10 Dubinné - Stuľany. 5 EUR 22.05.2018 14:22
Zmena ÚHČ IV. liga dorast Bartošovce - Lopúchov. 5 EUR 22.05.2018 14:22