Športovo-technická komisia
BJ-STK-2017/2018-0027
ÚS ŠTK zo dňa 15.5.2018
1. ŠTK na základe stanoviska KR nariaďuje odohrať stretnutie VI. Ligy 23. kolo Kružlov - Lopúchov, dňa 27.5.2018 o 14:00 h. 2. ŠTK schvaľuje výsledky odohraných stretnutí. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2017/2018-0027
Dátum zaevidovania: 15.05.2018 19:19
Stav: Nové