Športovo-technická komisia
BJ-STK-2017/2018-0026
ÚS ŠTK zo dňa 9.5.2018
1. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia III. ligy žiaci skupina A, 13. kolo Dlhá Lúka – Bardejovská Nová Ves. Stretnutie sa odohrá dňa 11.5.2018 o 16:00 h. (vzájomná dohoda klubov). + 5 EUR Dlhá Lúka. 2. ŠTK kontumuje stretnutie IV. ligy dorastu U19, 15. kolo Lopúchov – Šiba 0:3 kont. v prospech Šibi, výsledok 0:4 ostáva v platnosti. ŠTK dáva družstvo Lopúchova do pozornosti DK – nástup družstva s počtom menším ako 11 a pokles hráčov pod 7. + 5 EUR Lopúchov. 3. ŠTK kontumuje stretnutie VII. ligy dospelí 12. kolo Kurov – Rokytov 3:0 kont. v prospech Kurova. Hostia na stretnutie nenastúpili. ŠTK dáva družstvo Rokytova do pozornosti DK. + 10 EUR Rokytov. 4. ŠTK vylučuje podľa čl. 12 ods. 1 SP počnúc 13. kolom družstvo dospelých OFK Rokytov zo súťaže VII. Ligy za tri zapríčinené kontumácie stretnutí v priebehu jedného súťažného ročníka. Zároveň podľa čl. 12 ods. 2 SP anuluje všetky jeho dosiahnuté výsledky. Družstva vo vylosovaní majú voľný los. ŠTK dáva družstvo Rokytova do pozornosti DK. + 10 EUR Rokytov. 5. ŠTK kontumuje stretnutie VI. ligy dospelí 20. kolo Kľušov - Smilno 3:0 kont. v prospech Kľušova. Hostia na stretnutie nenastúpili. ŠTK dáva družstvo Smilna do pozornosti DK. + 10 EUR Smilno. 6. ŠTK kontumuje stretnutie VI. ligy dospelí 14. kolo Kružlov - Hertník 3:0 kont. v prospech Kružlova. Hostia na stretnutie nenastúpili. ŠTK dáva družstvo Hertníka do pozornosti DK. + 10 EUR Hertník. 7. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia Prípravky U10, 8. kolo Partizán BJ - Stuľany. Stretnutie sa odohrá dňa 18.5.2018 o 16:00 h. v Stuľanoch (vzájomná dohoda klubov). + 5 EUR Partizán BJ. 8. ŠTK na základe stanoviska KR nariaďuje odohrať stretnutie VI. Ligy 22. kolo Smilno - Šiba, dňa 20.5.2018 o 14:00 h. 9. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia Prípravky U10, 8. kolo Porúbka - Koprivnica. Stretnutie sa odohrá dňa 11.5.2018 o 17:30 h. (vzájomná dohoda klubov). + 5 EUR Koprivnica. 10. ŠTK schvaľuje výsledky odohraných stretnutí. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2017/2018-0026
Dátum zaevidovania: 09.05.2018 16:43
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Zmena UHČ III.liga žiaci Dlhá Lúka - Bardejovská Nová Ves 13.kolo. 5 EUR 09.05.2018 16:45
Kontumácia stretnutia IV. ligy dorast U19 - Lopúchov - Šiba, 15.kolo. 5 EUR 09.05.2018 16:46
Kontumácia stretnutia VII. liga dospelí Kurov - Rokytov, 12. kolo. 10 EUR 09.05.2018 16:47
Vylučenie zo súťaže VII. liga dospelí, podľa čl. 12 ods. 1 SP, za tri zapríčinené kontumácie stretnutí v priebehu jedného súťažného ročníka. 10 EUR 09.05.2018 16:48
Kontumácia stretntuia VI. liga, 20. kolo Kľušov - Smilno. Nenastúpenie na stretnutie. 10 EUR 09.05.2018 16:48
Kontumácia stretntuia VI. liga, 14. kolo Kružlov - Hertník. enastúpenie na stretnutie. 10 EUR 09.05.2018 16:52
Zmena UHČ Prípravka U10, 8. kolo Partizán BJ - Stuľany. 5 EUR 09.05.2018 19:22
Zmena UHČ Prípravky U10 8. kolo Porúbka - Koprivnica. 5 EUR 09.05.2018 19:23