Športovo-technická komisia
BJ-STK-2017/2018-0025
ÚS ŠTK zo dňa 2.5.2018
1. ŠTK kontumuje stretnutie IV. ligy dorast U19, 21. kolo Šiba - Bartošovce 3:0 kont. v prospech Šiby. Hostia na stretnutie nenastúpili. ŠTK dáva družstvo Bartošoviec do pozornosti DK. + 5 EUR Bartošovce. 2. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia IV. ligy dorast, 15. kolo Lopúchov - Šiba. Stretnutie sa odohrá dňa 5.5.2018 o 13:00 h. (vzájomná dohoda klubov). + 5 EUR Lopúchov. 3. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia Prípraviek U10, 8. kolo Porúbka - Koprivnica. Stretnutie sa odohrá dňa 8.5.2018 o 17:30 h. (vzájomná dohoda klubov). 4. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia IV. ligy dorast, 20. kolo Gaboltov - Šiba. Stretnutie sa odohrá dňa 8.5.2018 o 14:00 h. (vzájomná dohoda klubov). 5. ŠTK schválila zmenu UHČ stretnutia Prípraviek U10, 6. kolo Koprivnica - Dubinné. Stretnutie sa odohralo dňa 1.5.2018 o 10:30 h. (vzájomná dohoda klubov). + 5 EUR Dubinné. 6. ŠTK schvaľuje výsledky odohraných stretnutí. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2017/2018-0025
Dátum zaevidovania: 02.05.2018 22:29
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
ŠTK kontumuje stretnutie IV. ligy dorast U19, 21. kolo Šiba - Bartošovce 3:0 kont. v prospech Šiby. Hostia na stretnutie nenastúpili. 5 EUR 02.05.2018 22:29
Zmenou UHČ stretnutia IV. ligy dorast, 15. kolo Lopúchov - Šiba. 5 EUR 02.05.2018 22:30
Zmenu UHČ stretnutia Prípraviek U10, 6. kolo Koprivnica - Dubinné. 5 EUR 02.05.2018 22:32