Športovo-technická komisia
BJ-STK-2017/2018-0021
ÚS ŠTK zo dňa 10.4.2018
1. ŠTK kontumuje stretnutie III. Ligy žiakov skupina B, 8. kolo Fričkovce – Osikov 3:0 kont. Výsledok 5:0 dosiahnutý na hracej ploche ostáva v platnosti. Neoprávnený štart hráča hostí (Štart hráča počas pozastavenia športovej činnosti). Podľa SP, čl.52, bod c. + 5 EUR Osikov. 2. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia III. ligy žiaci skupina B, 10. kolo Osikov - Kľušov. Stretnutie sa odohrá dňa 21.4.2018 o 10:30 h. (vzájomná dohoda oboch klubov). 3. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia VII. ligy dospelí, 10. kolo Kobyly - Abrahámovce. Stretnutie sa odohrá dňa 8.5.2018 o 16:30 h. (vzájomná dohoda oboch klubov). 4. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia IV. ligy dorast, 13. kolo Dlhá Lúka - Lopúchov. Stretnutie sa odohrá dňa 8.5.2018 o 14:00 h. (vzájomná dohoda oboch klubov). 5. ŠTK schvaľuje výsledky odohraných stretnutí. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2017/2018-0021
Dátum zaevidovania: 10.04.2018 23:21
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Neoprávnený štart hráča v stretnutí III. Ligy žiakov skupina B, 8. kolo Fričkovce – Osikov. 5 EUR 10.04.2018 23:23