Športovo-technická komisia
BJ-STK-2017/2018-0020
ÚS ŠTK zo dňa 3.4.2018
1. ŠTK nariaďuje odohrať dohrávku VI. Ligy dospelí 15. kolo Lopúchov – Marhaň, dňa 1.5.2018 o 16.30 h. 2. ŠTK na základe stanoviska KR nariaďuje odohrať stretnutie VI. Ligy 17. kolo Osikov - Marhaň, dňa 15.4.2018 o 12:30 h. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2017/2018-0020
Dátum zaevidovania: 03.04.2018 23:37
Stav: Nové