Športovo-technická komisia
BJ-STK-2017/2018-0019
ÚS ŠTK zo dňa 27.3.2018
1. ŠTK na základe stanoviska FK (spôsobilosť HP) ruší stretnutia 15. kola VI. ligy okrem stretnutia Lopúchov – Marhaň. Toto stretnutie sa odohrá v ÚHČ. 2. ŠTK nariaďuje odohrať dohrávky VI. Ligy dospelí 15. kolo na deň 1.5.2018 o 16.30 h okrem stretnutia Lopúchov – Marhaň. ŠTK môže schváliť prípadne zmeny termínu dohrávok po vzájomnej dohode FK. 3. ŠTK nariaďuje odohrať dohrávky VI. Ligy dospelí 14. kolo Beloveža – Šiba a Kružlov – Hertník dňa 8.5.2018 o 16.30 h. 4. ŠTK na základe stanoviska KR nariaďuje odohrať stretnutie VI. Ligy 16. kolo Kurima - Lopúchov, dňa 8.4.2018 o 12:30 h. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2017/2018-0019
Dátum zaevidovania: 27.03.2018 23:01
Stav: Nové