Športovo-technická komisia
BJ-STK-2017/2018-0018
ÚS ŠTK zo dňa 2.1.2018
1. ŠTK oznamuje nasledovné organizovanie halových turnajov Kategória žiaci, dňa 17.2.2018 od 8.00 h. (sobota) v ŠH Mier – prihlášku podať cez ISSF ako podanie na ŠTK. Podanie zadať do 3.2.2018. Kategória dorast, dňa 24.2.2018 od 8.00 h. (sobota) v ŠH Mier – prihlášku podať cez ISSF ako podanie na ŠTK. Podanie zadať do 10.2.2018. Kategória dospelí, dňa 3.3.2018 od 8.00 h. (sobota) v ŠH Mier - prihlášku podať cez ISSF ako podanie na ŠTK. Podanie zadať do 17.2.2018. Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2017/2018-0018
Dátum zaevidovania: 02.01.2018 20:44
Stav: Nové