Športovo-technická komisia
BJ-STK-2017/2018-0017
ÚS ŠTK zo dňa 7.11.2017
1. ŠTK zrušila stretnutia VI. Ligy dospelí 14. kolo Beloveža – Šiba a Kružlov – Hertník na základe žiadosti FK Beloveža a FK Kružlov (nespôsobila hracia plocha). 2. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia VI. Ligy dospelí 14. kolo Beloveža – Šiba a Kružlov – Hertník dňa 25.3.2018 o 15.00 h. 3. ŠTK schvaľuje výsledky odohraných stretnutí. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2017/2018-0017
Dátum zaevidovania: 07.11.2017 17:29
Stav: Nové