Športovo-technická komisia
BJ-STK-2017/2018-0016
ÚS ŠTK zo dňa 31.10.2017
1. ŠTK kontumuje stretnutie IV. ligy dorastu 10. kolo Gaboltov - Lopúchov 3:0 kont. v prospech Gaboltova. Hostia na stretnutie nenastúpili. ŠTK dáva družstvo Lopúchova do pozornosti DK. + 5 EUR Lopúchov. 2. ŠTK schvaľuje výsledky odohraných stretnutí. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2017/2018-0016
Dátum zaevidovania: 01.11.2017 10:47
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Kontumácia stretnutia IV. ligy dorastu 10. kolo Gaboltov - Lopúchov 3:0 kont. v prospech Gaboltova. Hostia na stretnutie nenastúpili. 5 EUR 01.11.2017 10:47