Športovo-technická komisia
BJ-STK-2017/2018-0015
ÚS ŚTK zo dňa 24.10.2017
1. ŠTK na základe stanoviska KR nariaďuje odohrať stretnutie VI. Ligy 14. kolo Kľušov - Kurima, dňa 5.11.2017 o 10:30 h. 2. ŠTK dáva do pozornosti DK – FK Kružlov – spôsobenie neskoršieho začiatku stretnutia. 3. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia IV. ligy dorastu, 10. kolo Šiba - Kľušov. Stretnutie sa odohrá dňa 1.11.2017 o 13:30 h. (vzájomná dohoda oboch klubov). + 5 EUR Šiba. 4. ŠTK schvaľuje výsledky odohraných stretnutí. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2017/2018-0015
Dátum zaevidovania: 24.10.2017 20:50
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
zmena uhc IV.liga dorast 10. kolo - Šiba - Kľušov 5 EUR 24.10.2017 20:50