Športovo-technická komisia
BJ-STK-2017/2018-0014
ÚS ŠTK zo dňa 17.10.2017
1. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie VI. Ligy 13. kolo Hertník - Kľušov, dňa 29.10.2017 o 14:00 h. 2. ŠTK kontumuje stretnutie VI. ligy dospelí 11. kolo Malcov – Marhaň 3:0 kont. v prospech Malcova. Hostia na stretnutie nenastúpili a nepredložili vzájomnú dohodu o náhradnom termíne. ŠTK dáva družstvo Marhane do pozornosti DK. + 10 EUR Marhaň. 3. ŠTK kontumuje stretnutie VII. ligy dospelí 9. kolo Nižný Tvarožec – Rokytov 3:0 kont. v prospech Nižného Tvarožca. Hostia na stretnutie nenastúpili. ŠTK dáva družstvo Rokytova do pozornosti DK. + 10 EUR Rokytov. 4. ŠTK dáva do pozornosti DK družstva, ktoré si nesplnili termín úhrady zbernej faktúry ISSF do termínu splatnosti. Ide o tieto FK: Hertník, Šiba. 5. ŠTK schvaľuje výsledky odohraných stretnutí. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2017/2018-0014
Dátum zaevidovania: 17.10.2017 20:17
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
ŠTK kontumuje stretnutie VI. ligy dospelí 11. kolo Malcov – Marhaň 3:0 kont. v prospech Malcova. Hostia na stretnutie nenastúpili a nepredložili vzájomnú dohodu o náhradnom termíne. 10 EUR 17.10.2017 20:17
ŠTK kontumuje stretnutie VII. ligy dospelí 9. kolo Nižný Tvarožec – Rokytov 3:0 kont. v prospech Nižného Tvarožca. Hostia na stretnutie nenastúpili. 10 EUR 17.10.2017 20:18