Disciplinárna komisia
BJ-DK-2018/2019-0014
ÚS DK zo dňa 31.10.2018
DK ObFZ zastavuje činnost po 2ŽK na: 1 stretnutie: Dávid Goč 1261381 TJ Busov Nižný Tvarožec + 10 € DP čl. 37/3 Martin Guttek 1155878 0ŠK Kľušov + 10 € DP čl. 37/3 DK ObFZ zastavuje činnost za ČK na: 1 stretnutia: Marián Kotľár 1377410 TJ Slovan Bardejov-Dlhá Lúka + 5 € DP čl. 47/1a/2a 2 stretnutia: Daniel Ščasný 1112748 TJ Beloveža + 10 € DP čl. 49/1a/2a 4 stretnutia: Matúš Guliga 1156684 OŠK Kľušov + 10 € DP čl. 481b/2b Marián Valkučák 1081472 TJ "Strojár" Kružľov + 10 € DP čl. 49/1b/2b DK ObFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP čl. 41/2: - Milan Mika 1201059 OŠK Kľušov na 2 stretnutia + 10 € do 31.01.2019 Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2018/2019-0014
Dátum zaevidovania: 31.10.2018 15:28
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
za 2 ZK 10 EUR 31.10.2018 15:30
CK 5 EUR 31.10.2018 15:31
CK 10 EUR 31.10.2018 15:32
CK 10 EUR 31.10.2018 15:33
CK 10 EUR 31.10.2018 15:34
CK 10 EUR 31.10.2018 15:35
po 2 ZK 10 EUR 31.10.2018 16:15