Disciplinárna komisia
BJ-DK-2018/2019-0013
ÚS DK zo dňa 23.10.2018
DK ObFZ zastavuje činnost za ČK na: 3 stretnutia: Slavomír Špirla 1258719 OcFK Marhaň + 10 € DP čl. 49/1b/2b 4 stretnutia: Ľubomír Vasiľko 1243923 TJ Čerhov Bartošovce + 10 € DP čl. 48/1c/2b DK ObFZ zastavuje činnost po 5ŽK na: 1 stretnutie: Stanislav Bosák 1155888 OŠK Kľušov + 10 € DP čl. 37/5a DK ObFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP čl. 41/2: - Martin Billý 1071438 TJ Pokrok Abrahámovce na 1 stretnutie + 10 € do 23.12.2018 DK ObFZ vykonala pohovor so zástupcami klubu TJ Javorina Malcov,berie na vedomie stanovisko klubu a na základe zistených skutočnosti zastavuje disciplinárne konanie voči TJ Javorina Malcov. DK ObFZ dáva do pozornosti KR ObFZ R Harčára Milana Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2018/2019-0013
Dátum zaevidovania: 23.10.2018 15:15
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
CK 10 EUR 23.10.2018 15:19
CK 10 EUR 23.10.2018 15:21
5 ZK 10 EUR 23.10.2018 15:23
Zmena trestu na podmienecny 10 EUR 23.10.2018 20:43