Disciplinárna komisia
BJ-DK-2018/2019-0012
ÚS DK zo dňa 16.10.2018
DK ObFZ zastavuje činnosť za 2ŽK na: 1 stretnutie: Dávid Šoltys 1238078 ŠŠK pri ZŠ v Hažlíne + 10 € DP čl. 37/3 DK ObFZ zastavuje činnost za ČK na: 2 stretnutia: Martin Billý 1071438 TJ Pokrok Abrahámovce + 10 € DP čl. 45/1/2a 4 stretnutia: Milan Mika 1201059 OŚK Kľušov + 10 € DP čl. 48/1b/2b DK ObFZ zastavuje činnost po 5ŽK na: 1 stretnutie: Martin Dreveňák 1190665 TJ Pokrok Abrahámovce + 10 € DP čl. 37/5a Patrik Halža 1314862 TJ Hviezda Lopúchov + 10 € DP čl. 37/5a Lukáš Straka 1199597 TJ Hviezda Lopúchov + 10 € DP čl. 37/5a Marcel Lamanec 1233307 TJ Odboj Kurov + 10 € DP čl. 37/5a Jakub Kertys 1292588 OcFK Marhaň + 10 € DP čl. 37/5a DK ObFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP čl. 41/2: - Matej Gruľa 1289778 TJ Dúbrava Kobyly na 2 stretnutia + 10 € do 16.12.2018 DK ObFZ začína disciplinárne konanie voči TJ Javorina Malcov a predvoláva na svoje zasadnutie dňa 23.10.2018 o 16,30 hod. zástupcov klubu TJ Javorina Malcov :predseda klubu-Robert Džunda 1213958 nar.1.1.1975, tréner-Jozef Bľanda 1038310 nar. 18.03.1970, VD - Ivan Dutko 1391963 nar. 27.01.1970 a DO : R-Milan Harčár 1051780 ,R-Marek Gmitter 1362385 a DZ-Rudolf Huraj 1314315 pod disciplinárnymi dôsledkami. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2018/2019-0012
Dátum zaevidovania: 16.10.2018 15:11
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
za 2 ZK 10 EUR 16.10.2018 15:30
CK 10 EUR 16.10.2018 15:31
CK 10 EUR 16.10.2018 15:31
po 5 ZK 10 EUR 16.10.2018 15:32
po 5 ZK 10 EUR 16.10.2018 15:32
po 5 ZK 10 EUR 16.10.2018 15:32
po 5 ZK 10 EUR 16.10.2018 15:33
po 5 ZK 10 EUR 16.10.2018 15:34
Zmena trestu na podmienecny 10 EUR 16.10.2018 15:34