Disciplinárna komisia
BJ-DK-2018/2019-0002
ÚS DK zo dňa 7.8.2018
DK ObFZ zastavuje činnosť po 2ŽK na: 1 stretnutie: Jozef Kvašňák 1292520 TJ Družstevník Osikov + 10 € DP čl. 37/3 DK ObFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP čl. 41/2: Marián Greškovič 1218553 OŠK Smilno na 1 stretnutia +10€ do 7.9.2018 Samuel Pacher 1218516 TJ Poľana Šiba na 1 stretnutia +10€ do 7.9.2018 Tomáš Džamba 1259624 TJ Javorina Malcov na 1 stretnutia +10€ do 7.9.2018 Miroslav Ferenc 1189369 TJ Magura Zborov na 1 stretnutia +10€ do 7.9.2018 Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2018/2019-0002
Dátum zaevidovania: 07.08.2018 13:20
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
po 2 ZK 10 EUR 07.08.2018 13:26
Zmena trestu na podmienecny 10 EUR 07.08.2018 13:26
Zmena trestu na podmienecny 10 EUR 07.08.2018 13:28
Zmena tretstu na podmienecny 10 EUR 07.08.2018 13:28
Zmena trestu na podmienecny 10 EUR 07.08.2018 13:29