Disciplinárna komisia
BJ-DK-2018/2019-0001
US zo dňa 31.07.2018
DK ObFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP čl. 41/2: Michal Mikláš 1197000 TJ "Strojár" Kružľov na 2 stretnutia +10€ do 31.8.2018 Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2018/2019-0001
Dátum zaevidovania: 31.07.2018 19:15
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Zmena trestu na podmienečný 10 EUR 31.07.2018 19:19