Disciplinárna komisia
BJ-DK-2017/2018-0026
ÚS DK zo dňa 12.06.2018
DK ObFZ zastavuje činnost za ČK na: 1 stretnutie: Lukáš Jurko 1295038 OcFK Marhaň + 10 € DP čl.45/1/2a Maroš Šuľa 1290963 OŠK Kľušov + 10 € DP čl. 45/1/2a Patrik Hudaček 1245284 TJ Hviezda Lopúchov + 10 € DP čl. 45/1/2a DK ObFZ zastavuje činnosť po 2ŽK na: 1 stretnutie: Lukáš Pavlišák 1192201 TJ Dúbrava Kobyly + 10 € DP čl.37/3 DK ObFZ zastavuje činnost za 5ŽK na: 1 stretnutie: Peter Bukovský 1061594 TJ Magura Zborov +10 € DP čl. 37/5a Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2017/2018-0026
Dátum zaevidovania: 12.06.2018 16:07
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
CK 10 EUR 12.06.2018 16:12
CK 10 EUR 12.06.2018 16:12
CK 10 EUR 12.06.2018 16:13
2ZK 10 EUR 12.06.2018 16:13
po 5 ZK 10 EUR 12.06.2018 16:14