Disciplinárna komisia
BJ-DK-2017/2018-0025
ÚS DK zo dňa 05.06.2018
DK ObFZ zastavuje činnost za ČK na: 1 stretnutie: Tomáš Jurek 1220732 ŠŠK pri ZŠ v Hažlíne + 10 € DP čl.46/1a/2 3 stretnutia: Marián Greškovič 1218553 OŠK Smilno + 10 € DP čl. 47/1b/2b 4 stretnutia: Jakub Štepánek 1201224 OŠK Kľušov + 10 € DP čl. 48/1b/2b Samuel Pacher 1218516 TJ Poľana Šiba + 10 DP čl. 48/1b/2b Michal Mikláš 1197000 TJ "Strojár" Kružľov + 10 čl. 48/1b/2b DK ObFZ zastavuje činnosť po 2ŽK na: 1 stretnutie: Daniel Gamec 1298992 TJ Družstevník Koprivnica - DP čl.37/3, hráč odstál stretnutie dňa 2.6.2018 Ján Halek 1290327 TJ Družstevník Koprivnica - DP čl. 37/3, hráč odstál stretnutie dňa 2.6.2018 Adrián Švec 1353881 OŠK Kľušov - DP čl. 37/3, hráč odstál stretnutie dňa 2.6.2018 DK ObFZ zastavuje činnost za 9ŽK na: 1 stretnutie: Lukaš Straka 1199597 TJ Hviezda Lopúchov + 10 € DP čl. 37/5b DK ObFZ zastavuje činnost za 5ŽK na: 1 stretnutie: Rafael Jurčišin 1380181 OŠK Kľušov + 5 € DP čl. 37/5a Peter Janík 1212324 TJ Beloveža + 10 € DP čl. 37/5a Martin Dutko 1239889 TJ Javorina Malcov + 10 € DP čl. 37/5a DK ObFZ trestá finančnou pokutou 100 € TJ Čerhov Bartošovce za druhé nenastúpenie družstva dorast na stretnutie IV.ligy U19 19.kola Dlhá Lúka - Bartošovce (posledné tri kola súťaže) dňa 02.06.2018 + 5 € RS čl.7/g/6, DP. čl.59 DK ObFZ berie na vedomie podnet TJ Busov Nižný Tvarožec,disciplinárne sankcie ponecháva v platnosti podľa RS + 10€ DK ObFZ trestá finančnou pokutou 200 € OŠK Kľušov za nedostatočnú usporiadateľskú službu a HNS voči DO v polčasovej prestávke (vstup nežiadúcej osoby do kabíny DO) a zároveň trestá HÚ p.Stanislav Juhas (1390747) nar. 14.01.1955 zastavením činnosti na 1 mesiac od 05.06.2018 podľa DP čl.16/1 a DP čl.64/1/a/3 v stretnutí I.triedy dospelých 24.kolo Kľušov-Šiba dňa 03.06.2018 + 10 € Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2017/2018-0025
Dátum zaevidovania: 05.06.2018 15:54
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
ČK 10 EUR 05.06.2018 16:27
CK 10 EUR 05.06.2018 16:29
CK 10 EUR 05.06.2018 16:30
CK 10 EUR 05.06.2018 16:30
CK 10 EUR 05.06.2018 16:31
po 5 ZK 5 EUR 05.06.2018 16:32
po 5 ZK 10 EUR 05.06.2018 16:33
po 5 ZK 10 EUR 05.06.2018 16:33
druhe nenastupenie na zapas v poslednych troch kolach 5 EUR 05.06.2018 16:34
po 9 ZK 10 EUR 05.06.2018 16:35
zmena trestu na podmeinecny 10 EUR 05.06.2018 16:39
Podanie na komisiu 10 EUR 05.06.2018 17:08
HNS a nedostatocna usporidatelska sluzba 10 EUR 05.06.2018 17:31
POKUTY