Disciplinárna komisia
BJ-DK-2017/2018-0024
ÚS DK zo dňa 29.05.2018
DK ObFZ zastavuje činnost za ČK na: 1 stretnutie: Matej Jakubašek 1294130 TJ Družstevník Osikov + 10 € DP čl.45/1a/2a DK ObFZ zastavuje činnosť po 2ŽK na: 1 stretnutie: Patrik Halža 1314862 TJ Hviezda Lopúchov + 10 € DP čl. 37/3 DK ObFZ zastavuje činnost za 5ŽK na: 1 stretnutie: Slavomír Sokol 1100613 TJ Pokrok Porúbka + 10 € DP čl. 37/5a Jozef Kmec 1209492 OcFK Marhaň + 10€ DP čl. 37/5a DK ObFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP čl. 41/2: Jaroslav Židišin 1144066 TJ Busov Nížný Tvarožec na 1 stretnutie +10 € do 29.06.2018 František Palko 1265210 TJ Hviezda Lopúchov na 2 stretnutia + 10 € do 29.06.2018 Jozef Gambaľ 1136038 FC Poľnohospodár Hervartov na 2 stretnutia + 10 € do 29.06.2018 DK ObFZ trestá finančnou pokutou 300 € TJ Busov Nižný Tvarožec za neoprávnený štart hráča, Miroslav Babej 1290248 zastavená činnosť na obdobie 3 mesiace nepodmienečne od 29.05.2018 DP čl.53/1/2b, pozastavením výkonu funkcie kapitána Stanislav Bomba 1140589 TJ Busov Nižný Tvarožec a vedúceho mužstva Jozef Karniš nar. 28.1.1963 na 3 mesiace nepodmienečne od 29.05.2018 + 10 € DP čl.53/3b, RS ObFZ 13/s DK ObFZ trestá finančnou pokutou 100 € TJ Družstevník Koprivnica za odhlásenie družstva žiakov U-15 zo súťaže + 5 € RS čl.13/n Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2017/2018-0024
Dátum zaevidovania: 29.05.2018 15:12
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
po 2 ZK 10 EUR 29.05.2018 15:13
CK 10 EUR 29.05.2018 15:15
po 5 ZK 10 EUR 29.05.2018 15:17
po 5 ZK 10 EUR 29.05.2018 15:18
Zmena trestu na podmienecny 10 EUR 29.05.2018 15:18
Zmena trestu na podmienecny 10 EUR 29.05.2018 15:19
Zmena trestu na podmienecny 10 EUR 29.05.2018 15:20
Neopravnený štart hraca 10 EUR 29.05.2018 17:30
Odhlásenie družstva zo súťaže,žiaci U15 5 EUR 29.05.2018 17:53
POKUTY