Disciplinárna komisia
BJ-DK-2017/2018-0023
ÚS DK zo dňa 22.05.2018
DK ObFZ zastavuje činnost za ČK na: 2 stretnutia: Jaroslav Židišin 1144666 TJ Busov Nižný Tvarožec + 10 € DP čl.48/1b/2a DK ObFZ zastavuje činnost za 5ŽK na: 1 stretnutie: Maroš Molitoris 1243924 TJ Družstevník Osikov + 10 € DP čl. 37/5a DK ObFZ berie na vedomie podnet TJ Čergov Hertník,disciplinárne sankcie ponecháva v platnosti + 10€ Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2017/2018-0023
Dátum zaevidovania: 22.05.2018 15:02
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
CK 10 EUR 22.05.2018 15:02
po 5 ZK 10 EUR 22.05.2018 15:03
Prejednanie podnetu 10 EUR 22.05.2018 16:07