Disciplinárna komisia
BJ-DK-2017/2018-0022
ÚS DK zo dňa 15.05.2018
DK ObFZ zastavuje činnost za ČK na: 4 stretnutia: František Palko 1265210 TJ Hviezda Lopúchov + 10 € DP čl.48/1b/2b DK ObFZ zastavuje činnosť po 2ŽK na: 1 stretnutie: Anton Harbaľ 1077277 OŠK Kľušov + 10 € DP čl. 37/3 DK ObFZ zastavuje činnost za 5ŽK na: 1 stretnutie: Alojz Počurek 1218542 TJ Poľana Šiba + 10 € DP čl. 37/5a DK ObFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP čl. 41/2: Stanislav Bosák 1155888 OŠK Kľušov na 1 stretnutie +10 € do 15.06.2018 Jozef Čičvara 1189415 TJ Beloveža na 1 stretnutie + 10 € do 15.06.2018 Peter Kaščak 1154658 TJ Poľana Šiba na 2 stretnutia + 10 € do 15.06.2018 Miroslav Ferenc 1189369 TJ Magura Zborov na 1 stretnutie +10 € do 15.06.2018 DK ObFZ na základe rozhodnutia VV ObFZ zo dňa 15.5.2018 vyhovuje odvolaniu OFK Rokytov a upravuje výšku finančnej pokuty na 500 € + 10 € Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2017/2018-0022
Dátum zaevidovania: 15.05.2018 14:26
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
CK 10 EUR 15.05.2018 14:26
CK po 2 ZK 10 EUR 15.05.2018 14:27
po 5 ZK 10 EUR 15.05.2018 14:28
Zmena trestu na podmienecny 10 EUR 15.05.2018 14:29
Zmena trestu na podmienecný 10 EUR 15.05.2018 14:30
Zmena trestu na podmienecny 10 EUR 15.05.2018 14:31
Zmena trestu na podmienecny 10 EUR 15.05.2018 15:39
Prejednenie odvolania FK OFK Rokytov 10 EUR 15.05.2018 16:33