Disciplinárna komisia
BJ-DK-2017/2018-0021
ÚS DK zo dňa 09.05.2018
DK ObFZ zastavuje činnost za ČK na: 4 stretnutia: Marek Ferko 1226383 TJ Družstevník Stuľany + 10 € DP čl.48/1b/2b 2 stretnutie: Miroslav Ferenc 1189369 TJ Magura Zborov + 10 € DP čl. 49/1a/2a Pavol Goliaš 1184696 TJ Pokrok Porúbka + 10 € DP čl. 49/1a/2a 4 stretnutia od 7.5.2018: Peter Kaščák 1154658 TJ Poľana Šiba +10 € DP čl. 47/1b/2b DK ObFZ zastavuje činnosť po 2ŽK na: 1 stretnutie od 7.5.2018: Marek Hudák 1254365 TJ Poľana Šiba + 10 € DP čl. 37/3 DK ObFZ zastavuje činnost za 5ŽK na: 1 stretnutie: Michal Mikláš 1197000 TJ "Strojár" Kružľov + 10 € DP čl. 37/5a DK ObFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP čl. 41/2: Pavol Švec 1336656 OFK 2010 Kurima na 1 stretnutie + 5 € do 09.06.2018 Ján Čorba 1202063 OcFK Marhaň na 1 stretnutie + 10 € do 09.06.2018 Peter Bukovský 1298965 TJ Magura Zborov na 2 stretnutia + 10 € do 09.06.2018 DK ObFZ trestá finančnou pokutou 30 € TJ Hviezda Lopúchov za nástup družstva s počtom hráčov menším ako 11 a pokles hráčov pod 7 v stretnutí IV. liga dorast U19 15.kolo Lopúchov - Šiba zo dňa 05.05.2018 + 5 € RS čl.7/h DK ObFZ trestá finančnou pokutou 50 € OŠK Smilno za prvé nenastúpenie družstva dospelých na stretnutie VI.ligy 20.kola Kľušov - Smilno dňa 06.05.2018 + 10 € RS čl.7/g/1, DP. čl.59 DK ObFZ trestá finančnou pokutou 50 € TJ Čergov Hertník za prvé nenastúpenie družstva dospelých na stretnutie VI.ligy 14.kola Kružľov - Hertník dňa 08.05.2018 + 10 € RS čl.7/g/1, DP. čl.59 DK ObFZ trestá finančnou pokutou 1000 € OFK Rokytov za tretie nenastúpenie družstva dospelých na stretnutie VII.ligy 12.kola Kurov - Rokytov dňa 06.05.2018 + 10 € RS čl.7/g/3 Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2017/2018-0021
Dátum zaevidovania: 09.05.2018 15:30
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
CK 10 EUR 09.05.2018 15:54
CK 10 EUR 09.05.2018 15:54
CK 10 EUR 09.05.2018 15:55
po 2 ZK 10 EUR 09.05.2018 15:55
2ZK 10 EUR 09.05.2018 15:56
po 5ZK 10 EUR 09.05.2018 15:57
Zmena trestu na podmienecny 5 EUR 09.05.2018 15:58
Zmena trestu na podmienecny 10 EUR 09.05.2018 15:58
Zmena trestu na podmienecný 10 EUR 09.05.2018 15:59
Nástup hráčov menej ako 11 a pokles pod 7 5 EUR 09.05.2018 16:00
Prve nenastupenie na stretnutie 10 EUR 09.05.2018 16:01
Prve nenastupenie druzstva na stretnutie 10 EUR 09.05.2018 16:03
Tretie nenastupenie na stretnutie 10 EUR 09.05.2018 16:17
POKUTY