Disciplinárna komisia
BJ-DK-2017/2018-0020
ÚS DK zo dňa 02.05.2018
DK ObFZ zastavuje činnost za ČK na: 1 stretnutie: Stanislav Šoltýs 1261623 TJ Beloveža + 10 € DP čl. 45/1/2a 2 stretnutia: Dávid Harom 1323826 TJ"Strojár" Kružľov +5 € DP čl. 45/1/2a Pavol Švec 1336656 OFK 2010 Kurima + 5 € DP čl. 47/1a/2a Stanislav Bosák 1155888 OŠK Kľušov + 10 € DP čl. 49/1a/2a Jozef Čorba 1202063 OcFK Marhaň +10 € DP čl. 49/1a/2a 4 stretnutia: Peter Bukovský 1298965 TJ Magura Zborov + 10 € čl. 48/1b/2b Jozef Čičvara 1189415 TJ Beloveža + 10 € čl. 48/1b/2b DK ObFZ zastavuje činnosť po 2ŽK na: 1 stretnutie: Jozef Choma 1145113 TJ Čergov Hertník + 10 € DP čl. 37/3 DK ObFZ zastavuje činnost za 5ŽK na: 1 stretnutie: Stanislav Štefančin 1037536 TJ Čergov Hertník + 10 € DP čl. 37/5a Lukáš Pavlišák 1192201 TJ Dúbrava Kobyly + 10 € DP čl. 37/5a Martin Salamon 1235435 TJ Hviezda Lopúchov + 10 € DP čl.37/5a Tomáš Štalmach 1201223 OŠK Kľušov + 10 € DP čl.37/5a DK ObFZ trestá finančnou pokutou 30 € TJ Čerhov Bartošovce za prvé nenastúpenie družstva dorastu U19 na stretnutie IV.ligy 21.kola Šiba - Bartošovce dňa 01.05.2018 + 5 € RS čl.7/g/1, DP. čl.59 Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2017/2018-0020
Dátum zaevidovania: 02.05.2018 15:32
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
CK 5 EUR 02.05.2018 15:32
CK 10 EUR 02.05.2018 15:34
CK 10 EUR 02.05.2018 15:35
CK 10 EUR 02.05.2018 15:35
CK 10 EUR 02.05.2018 15:35
CK 10 EUR 02.05.2018 15:36
po 2 ZK 10 EUR 02.05.2018 15:37
za 5 ZK 10 EUR 02.05.2018 15:37
po 5ZK 10 EUR 02.05.2018 15:38
za 5 ZK 10 EUR 02.05.2018 15:38
za 5 ZK 10 EUR 02.05.2018 15:39
Prve nenastupenie na stretnutie dorast 5 EUR 02.05.2018 15:47
CK 5 EUR 02.05.2018 16:15
POKUTY