Disciplinárna komisia
BJ-DK-2017/2018-0019
ÚS DK zo dňa 24.04.2017
DK ObFZ zastavuje činnost za ČK na: 5 stretnutia: Jozef Gambaľ 1136038 FC Poľnohospodár Hervartov + 10 € DP čl. 49/1a/2a DK ObFZ zastavuje činnost po 2ŽK na: 1 stretnutie: Lukáš Šinaľ 1292592 TJ Družstevník Osikov + 10 € DP čl. 37/3 DK ObFZ trestá finančnou pokutou 30 € TJ Poľana Šiba za nástup družstva s počtom hráčov menším ako 11 a pokles hráčov pod 7 v stretnutí III. liga žiaci U15 skupina B 10.kolo Gaboltov - Šiba zo dňa 21.04.2018 + 5 € RS čl.7/h DK ObFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP čl. 41/2: - Peter Staš 1341010 FK Busov Gaboltov na 2 stretnutia + 5 € do 24.05.2018 - Marek Ferko 1226383 TJ Družstevník Stuľany od 30.4.2018 na 1 stretnutie+ 10 € do 30.05.2018 DK ObFZ prehodnotila na základe podnetu OcFK Marhaň a vzhliadnuti videozáznamu zo stretnutia Marhaň-Porúbka trest hráča OcFK Marhaň Slavomír Špirla 1258719 zo dňa 17.10.2017 a rozhodla mu trest znížíť na 3 mesiace bez prerušenia v prestávke s podmienečným odkladom na 2 mesiace.Povolený štart hráča od 24.4.2018 + 10 € Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2017/2018-0019
Dátum zaevidovania: 24.04.2018 15:35
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
CK 10 EUR 24.04.2018 15:51
po 2ZK 10 EUR 24.04.2018 15:52
Pokles hrácov pod 7 5 EUR 24.04.2018 15:53
Zmena trestu na podmienecny 5 EUR 24.04.2018 15:53
Zmena trestu na podmienecny 10 EUR 24.04.2018 15:54
Prehodnotenie trestu 10 EUR 24.04.2018 17:02
POKUTY