Disciplinárna komisia
BJ-DK-2017/2018-0017
ÚS DK zo dňa 10.04.2018
DK ObFZ zastavuje činnost za ČK na: 2 stretnutia: Šimon Kaščák 1290501 TJ Poľana Šiba + 10 € DP čl. 45/1/2a Marián Valkučák 1081472 TJ "Strojár" Kružľov + 10 € DP čl. 47/1b/2b DK ObFZ trestá finančnou pokutou 20 € TJ Družstevník Osikov za neoprávnený štart hráča Adriána Kvašňáka 1321206 TJ Družstevník Osikov,ktorému sa zastavuje činnosť na 2 stretnutia nepodmienečne od 10.04.2018 DP čl.53/1/2b/4, pozastavením výkonu vedúceho mužstva Miroslav Šviržovský 1051379, nar.24.10.1972 TJ Družstevník Osikov na 1 mesiac nepodmienečne od 10.04.2018 + 5 € DP čl.53/1/3b DK dáva družstvo TJ Družstevník Osikov do pozornosti STK . DK dáva R Cyril Zamborský do pozornosti KR. DK ObFZ na základe podnetu TJ Družstevník Koprivnica prejednala žiadosť o doplatenie faktúry za prestup hráča Marek Ferko 1226383 do TJ Družstevník Stuľany.Po vzájomnej konzultácii pracovníkov LPO a matriky SFZ s následovným stanoviskom:Klub nižšej kategórie zaplatí klubu vyššej kategórie za hráča nižšiu čiastku ako uhradil pri pôvodnom transfere klub vyššej kategórie podľa RaPP 37/1. DK ObFZ doplatok faktúry považuje za neopodstatnený +10 € Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2017/2018-0017
Dátum zaevidovania: 10.04.2018 15:37
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
CK 10 EUR 10.04.2018 15:38
CK 10 EUR 10.04.2018 15:38
Neoprávnený štart hráča(hráč v treste) 5 EUR 10.04.2018 15:39
Transfer hráca - odstupne 10 EUR 10.04.2018 16:40
POKUTY