Disciplinárna komisia
BJ-DK-2017/2018-0016
ÚS DK zo dňa 27.03.2018
DK ObFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP čl. 41/2: - Ľuboš Varganin 1220097 OcFK Marhaň na 3 stretnutia + 10 € do 27.06.2018 Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2017/2018-0016
Dátum zaevidovania: 27.03.2018 16:31
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Zmena trestu na podmienecny 10 EUR 27.03.2018 16:49