Disciplinárna komisia
BJ-DK-2017/2018-0015
ÚS zo dňa 07.11.2017
DK ObFZ zastavuje činnosť po 2ŽK na: 1 stretnutie Marek Jurkuv 1291004 OŠK Kľušov + 5 € DP. čl. 37/3 DK ObFZ zastavuje činnost za ČK na: 4 stretnutia: Peter Staš 13410110 TJ Busov Gaboltov + 5 € DP čl. 49/1b/2b DK ObFZ trestá R Maroš Marko 1289677 pozastavením výkonu funkcie na 3 mesiace nepodmienečne za nedostavenie sa na stretnutie 14.kola VI.ligy Stuľany - Osikov bez ospravedlnenia - DP čl.62 DK ObFZ prejednala podnet DZ Jozefa Sendeka 1314089 k stretnutiu 11.kola VI.ligy Stuľany-Zborov bez ďalších disciplinárnych opatrení. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2017/2018-0015
Dátum zaevidovania: 07.11.2017 19:44
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
2ZK 5 EUR 07.11.2017 19:45
CK 5 EUR 07.11.2017 19:45