Disciplinárna komisia
BJ-DK-2017/2018-0014
ÚS zo dňa 31.10.2017
DK ObFZ zastavuje činnost po 5ŽK na: 1 stretnutie: Ján Kiseľ 1139146 TJ Hviezda Lopúchov + 10 € DP čl. 37/5a Stanislav Baran 1260222 OŚK Smilno + 10 € DP čl. 37/5a Ján Adamišin 1249749 TJ Čergov Hertník + 10 € DP čl. 37/5a DK ObFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP čl. 41/2: - Daniel Mihelič 1332518 OcFK Marhaň na 2 stretnutia + 10 € do 31.11.2017 DK ObFZ trestá TJ Hviezda Lopúchov finančnou pokutou 30€ podľa za prvé nenastúpenie na stretnutie IV.ligy dorast 10.kola U-19 Gaboltov -Lopúchov + 5 € podľa RS bod 7/g/1 a DP čl.59 DK ObFZ na základe podnetu DZ p. Sendeka Jozefa st. predvoláva na svoje zasadnutie dňa 07.11.2017 (utorok) o 16:30 hod. aktérov stretnutia VI.ligy 11.kola dňa 15.10.2017 Stuľany - Zborov, R – Harčár Milan, AR1 – Šuľa Marek, DZ – Sendek Jozef St., HU – František Čverha nar.08.02.1995, VD – Andrej Ondusko nar.23.01.1961 a p. Blažeja Hegeduša 1313243. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2017/2018-0014
Dátum zaevidovania: 31.10.2017 20:41
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5ZK 10 EUR 31.10.2017 20:55
5ZK 10 EUR 31.10.2017 20:56
5ZK 10 EUR 31.10.2017 20:56
Zmena trestu na podmienecny 10 EUR 31.10.2017 20:57
Prve nenastupenie na stretnutie 5 EUR 31.10.2017 20:57
POKUTY