Disciplinárna komisia
BJ-DK-2017/2018-0013
ÚS DK zo dňa 24.10.2017
DK ObFZ zastavuje činnost po 5ŽK na: 1 stretnutie: Pavol Kantor 1315558 TJ "Strojár" Kružľov + 10 € DP čl. 37/5a DKObFZ zastavuje čínnosť po 2ŽK na: 1 stretnutie Adam Kukľa 1326112 TJ Slovan Bardejov - Dlhá Lúka + 5 € DP. čl. 37/3 DK ObFZ zastavuje činnost za ČK na: 3 stretnutia: Matej Rančík 1197448 TJ Poľana Šiba + 10 € DP čl. 49/1b/2b 1 stretnutia: Samuel Štibľár 1336960 TJ Čergov Hertník + 10€ DP čl. 46/1a/2 DK ObFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP čl. 41/2: - Marcel Lamanec 1233307 TJ Odboj Kurov na 2 stretnutia + 10 € do 24.11.2017 DK ObFZ zamieta žiadosť OcFK Marhaň o prekvalifikovanie trestu hráča Daniel Mihelič 1332518 do podmienečného z dôvodu - hráč odstál len jeden zápas + 10€. DK ObFZ trestá TJ "Strojár" Kružľov finančnou pokutou 10 € za spôsobenie neskoršieho začiatku stretnutia VI.liga dospelých 12.kola Osikov-Kružľov dňa 22.10.2017 + 10 € podľa RS čl.17/e a DP čl.64/1/a Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2017/2018-0013
Dátum zaevidovania: 24.10.2017 16:42
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5ZK 10 EUR 24.10.2017 16:43
2ZK 5 EUR 24.10.2017 16:43
CK 10 EUR 24.10.2017 16:44
CK 10 EUR 24.10.2017 16:44
Zmena trestu na podmienecny 10 EUR 24.10.2017 16:45
Zmena trestu na podmienecny 10 EUR 24.10.2017 16:45
sposobenie neskorsieho zaciatku stretnutia 10 EUR 24.10.2017 16:47
POKUTY