Disciplinárna komisia
BJ-DK-2017/2018-0012
ÚS DK zo dňa 17.10.2017
DK ObFZ zastavuje činnost po 5ŽK na: 1 stretnutie: Lukáš Straka 1199597 TJ Hviezda Lopuchov + 10 € DP čl. 37/5a DK ObFZ zastavuje činnost za ČK na: 6 stretnutia: Luboš Varganin 1220097 OcFK Marhaň + 10 € DP čl. 49/1b/2b Na obdobie: Slavomír Špirla 1258719 OcFK Marhaň na obdobie 6 mesiacov s prerušením v prestávke od 10.10.2017 do 10.4.2017 + 10€ DP čl. 49/1c/2c DK ObFZ na základe správy DZ a R trestá hráča TJ Magura Zborov Marek Matta 1232257 za HNS po skončení stretnutia na HP voči VD zastavením činnosti 4 stretnutia + 10€ DP čl.47/1b/2b DK ObFz trestá finančnou pokutou 50 € OFK Rokytov za druhé nenastúpenie družstva dospelých na stretnutie VII. dospelých 8.kola N.Tvarožec - Rokytov dňa 15.10.2017 + 10 € RS bod 7/g/2 a DP. čl.59 DK ObFZ trestá OcFK Marhaň finančnou pokutou 150 € za nedodanie videozáznamu zo stretnutia VI.ligy dospelých 10.kola Marhaň - Porúbka + 10 € podľa RS ObFZ bod 6. DK ObFZ trestá OcFK Marhaň finančnou pokutou 50€ podľa za nenastúpenie na stretnutie Vi.ligy dospelých 11.kola Malcov -Marhaň + 10 € podľa RS bod 7/g/1 a DP čl.59 DK ObFZ na základe správy DZ a R trestá finančnou pokutou 50 € TJ Družstevník Stuľany za nedostatočnú usporiadateľskú službu, HNS vedúceho domácich a vniknutie diváka na HP a zároveň trestá HÚ p.František Čverha (1252933) nar. 08.02.1995 a VD Andrej Ondusko(1008942) nar.23.01.1961 zastavením akeľkoľvek športovej činnosti na 1 mesiac od 17.10.2017 do 17.11.2017+ 10 € podľa RS čl.17 a DP čl.57/1a,c a čl.47/1b/2b DK ObFZ prerokovala úhradu zberných faktúr za mesiac september 2017. Splatnosť zbernej faktúry bola 11.10.2017. Zbernú faktúru do splatnosti neuhradili FK TJ Poľana Šiba a TJ Čergov Hertník + 10 EUR – podľa RS ObFZ bod 7/d a DP čl. 64. 1/b Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2017/2018-0012
Dátum zaevidovania: 17.10.2017 17:04
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5ZK 10 EUR 17.10.2017 17:05
CK 10 EUR 17.10.2017 17:06
CK na zaklade správy DZ 10 EUR 17.10.2017 17:07
HNS pri odchode z HP 10 EUR 17.10.2017 17:08
Druhe nenastupenie na stretnutie 10 EUR 17.10.2017 17:08
nedodanie videozaznamu 10 EUR 17.10.2017 17:09
nenastupenie na stretnutie 10 EUR 17.10.2017 17:09
nedostatočna usporiadatelska služba + HNS VD 10 EUR 17.10.2017 17:11
Neuhradenie faktúry do doby splatnosti 10 EUR 17.10.2017 17:14
Nezaplatenie faktúry do doby splatnosti 10 EUR 17.10.2017 17:15
POKUTY