Komisia rozhodcov
BJ-KR-2017/2018-0009
ÚS KR zo dňa 10.10.2017
1. KR upozorňuje R a DZ, že od 1.6.2017 sú platné nové Pravidla futbalu SFZ. Nové pravidla futbalu nájdete na stránke ObFZ. 2. KR prekontrolovala a vyhodnotila zápisy PR (pozorovateľ rozhodcov) z víkendových stretnutí. 3. KR obsadila R a DZ na stretnutia hrané dňa 21. - 22.10.2017 4. KR žiada videozáznam zo stretnutia dospelých 10. kolo Marhaň - Porúbka na základe vlastného šetrenia.
Rozhodnutie: BJ-KR-2017/2018-0009
Dátum zaevidovania: 10.10.2017 17:00
Stav: Nové