Komisia rozhodcov
BJ-KR-2017/2018-0003
ÚS KR zo dňa 22.8.2017
1. KR upozorňuje R a DZ, že od 1.6.2017 sú platné nové Pravidla futbalu SFZ. Nové pravidla futbalu nájdete tu !!! 2. KR prekontrolovala a vyhodnotila zápisy PR (pozorovateľ rozhodcov) z víkendových stretnutí. 3. KR upozorňuje DZ, že zápisy zo stretnutí treba doručiť na zväz vždy v utorok do 16.00 hod, aj v prípade št. sviatkov. Ak štátny sviatok pripadne na utorok, zasadnutie KR bude v stredu, takže zápisy len v tomto prípade treba doručiť do stredy 16.00 hod. 4. KR upozorňuje R, že zápisy zo stretnutí (aj u mládeže) si uchovávajú do konca sezóny u seba. V prípade potreby ho treba zväzu predložiť. 5. KR obsadila R a DZ na stretnutia hrané dňa 2. - 3.9.2017
Rozhodnutie: BJ-KR-2017/2018-0003
Dátum zaevidovania: 22.08.2017 17:55
Stav: Nové