Komisia rozhodcov
BJ-KR-2016/2017-0027
ÚS KR zo dňa 13.6.2017
1. KR berie na vedomie pochvalu OFK 2010 Kurima na R - Harčár Milan zo stretnutia dospelých OcFK Marhaň - OFK 2010 Kurima. 2. KR pristupuje k OOD (osobné obmedzenie delegácie) pre R - Rondzik a zároveň ho pozýva na svoje zasadnutie dňa 20.6.2017 o 16,45 hod. 3. KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 20.6.2017 o 16,00 hod R - Polča za nedostatky v zápise o stretnutí. 4. KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 20.6.2017 o 16,30 hod R - Dubovecký. 5. KR žiada o videozáznam zo stretnutia dospelých 25.kola TJ Družstevník Stuľany - TJ Magura Zborov. 6. KR prekontrolovala a vyhodnotila zápisy PR (pozorovateľ rozhodcov) z víkendových stretnutí. 7. KR upozorňuje DZ, že zápisy zo stretnutí treba doručiť na zväz vždy v utorok do 16.00 hod, aj v prípade št. sviatkov. Ak štátny sviatok pripadne na utorok, zasadnutie KR bude v stredu, takže zápisy len v tomto prípade treba doručiť do stredy 16.00 hod. 8. KR upozorňuje R, že zápisy zo stretnutí (aj u mládeže) si uchovávajú do konca sezóny u seba. V prípade potreby ho treba zväzu predložiť.
Rozhodnutie: BJ-KR-2016/2017-0027
Dátum zaevidovania: 13.06.2017 17:26
Stav: Nové