Komisia rozhodcov
BJ-KR-2016/2017-0026
ÚS KR zo dňa 30.5.2017
1. KR prekontrolovala a vyhodnotila zápisy PR (pozorovateľ rozhodcov) z víkendových stretnutí. 2. KR upozorňuje DZ, že zápisy zo stretnutí treba doručiť na zväz vždy v utorok do 16.00 hod, aj v prípade št. sviatkov. Ak štátny sviatok pripadne na utorok, zasadnutie KR bude v stredu, takže zápisy len v tomto prípade treba doručiť do stredy 16.00 hod. 3. KR upozorňuje R, že zápisy zo stretnutí (aj u mládeže) si uchovávajú do konca sezóny u seba. V prípade potreby ho treba zväzu predložiť. 4. KR obsadila R a DZ na stretnutia hrané dňa 17. -18.6.2017 5. KR dáva do pozornosti R a DZ, aby sa ospravedlnili najneskôr 10 dní vopred. V opačnom prípade KR prejedná následne disciplinárne sankcie.
Rozhodnutie: BJ-KR-2016/2017-0026
Dátum zaevidovania: 07.06.2017 16:57
Stav: Nové